Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο με θέμα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Γάζι, 29/9/2015)


Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, φορέας εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΔΟΣ», διοργανώνει Θεματικό Εργαστήριο με τίτλο: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εργαλείο ανάπτυξης φορέων και επιχειρήσεων». Το Θεματικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου (Γάζι). 

Εισηγητές θα είναι εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την έννοια και τις μορφές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) καθώς και για τους τρόπους που η εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ μπορεί να ενισχύσει το κοινωνικό προφίλ φορέων και επιχειρήσεων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση επιτυχημένων δράσεων ΕΚΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων, επιχειρήσεων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου (τηλ: 2810 753325, mykoniati@anher.gr).

Το Θεματικό Εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΔΟΣ» (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013).         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου