Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Τεχνική Σύσκεψη με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Τοπικές Κοινωνίες- Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», (18/9/2015, Επιμελητήριο Ηρακλείου)

Η Αλληλεγγύη Κρήτης, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των τοπικών φορέων» της πράξης «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση –ΤΟΠΣΑ», θα υλοποιήσει Τεχνική Σύσκεψη με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Τοπικές Κοινωνίες- Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».  Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. στη αίθουσα Καρούζου, Επιμελητήριο Ηρακλείου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου