Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Έντονος προβληματισμός αλλά και ενδιαφέρουσες προτάσεις σε σύσκεψη για τον τουρισμό και την απασχόληση!


Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ, ως φορέας υλοποίησης της δράσης 16 «Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των τοπικών φορέων» της πράξης «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» διοργάνωσε τεχνική σύσκεψη με θέμα «Εναλλακτικός τουρισμός, προτάσεις και προοπτικές για την απασχόληση και την ανάσχεση της ανεργίας». Η τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Συμμετείχαν φορείς - εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

Υπήρξε έντονος διάλογος και ενδιαφέρουσες προτάσεις σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού και τις θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την απασχόληση.  
Τα συμπεράσματα της σύσκεψης ήταν τα εξής:
Για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης απαιτούνται τα εξής: 
  • Καταγραφή των υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Καταγραφή σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων αλλά και άλλων δρώμενων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλους ενδιαφέροντος για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού 
  • Επέκταση της τουριστικής περιόδου 
  • Έρευνα αγοράς για τις επιθυμίες του «εναλλακτικού τουρίστα» 
  • Καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό (ειδικότητες) για την ποιοτική λειτουργία των συγκεκριμένων υποδομών 
  • Δημιουργία συμπληρωματικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα τονώσουν τον εναλλακτικό τουρισμό και θα προσφέρουν νέες θέσεις απασχόλησης (πχ εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού) 
Τα παραπάνω συμπεράσματα θα ενσωματωθούν σε προτάσεις που θα υποβληθούν από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ή από τα μέλη της σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε άλλους φορείς χάραξης πολιτικής. 

 
                                                                 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου